Info-uke om samfunnsutfordring 2: Mat, hav og bioøkonomi

h2020

EU-kommisjonen inviterer til info-uke i Brussel fra 14.-17. november om utlysningene i Horisont 2020 knyttet til samfunnsutfordring nummer 2: Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk, ferskvannsrelatert forskning og bioøkonomi. Registrering er obligatorisk og vil starte i september. Mer informasjon her.

Les mer...

Bli med på bioenergi-workshop i Brussel 13. september!

bioenergiworkshop-13sept2017

Er du interessert i bioenergi-utlysningene i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020? Har du lyst til å vite mer om hvordan du søker og hva slags muligheter som finnes? Bli med på workshop i Brussel 13. september! Her vil du også få mulighet til å drive nettverksbygging og møte potensielle prosjektpartnere. Mer informasjon her.

Les mer...

EU-kommisjonen inviterer til infodager om miljø- og klimautlysningene i Horisont 2020

save-the-date

EU-kommisjonen inviterer til Horizon 2020 environment and resources Information Days and Brokerage Event i Brussel 8. og 9. november. Fokuset vil bli på utlysningene knyttet til klima, miljø, råmaterialer og ressursutnyttelse i arbeidsprogrammet for 2018-2020. På arrangementet vil det også bli gitt gode tips og råd for hvordan man søker på Horisont 2020, og det […]

Les mer...

Interessert i å bli med på et samarbeidsprosjekt innen sirkulærøkonomi? Kom på matchmaking i Oslo 19. september!

sirkulrkonomi-19sept2017-oslo

Sirkulærøkonomi er et av flere tverrgående fokusområder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og gir store forretningsmuligheter for europeisk næringsliv. På dette arrangementet, som vil finne sted på DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo 19. september fra klokken 08:30-19:00 kan du møte potensielle fremtidige internasjonale prosjektpartnere for prosjekter innen avfall, resirkulering, vann, plast og […]

Les mer...

Forskningsrådet tilbyr reisestøtte til deltakelse på Horisont 2020-arrangementer

airplane17

Forskningsrådet tilbyr reisestøtte til bedrifter som ønsker å delta på relevante arrangementer som gir mer kunnskap om EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.  Under den såkalte PES-satsingen, kan Forskningsrådet dekke 100 prosent av kostnadene ved reise og opphold for enkeltpersoner – maks 20,000 kroner per person per år. Det kan søkes om støtte for flere […]

Les mer...

Seminar for medlemskommunene til Trøndelags Europakontor

img_0834-1-e1473670174362-324x235

Lurer du på hva din kommune kan få ut av medlemskapet i Trøndelags Europakontor og hva kontoret kan gjøre for deg? Hva ønsker du at Trøndelags Europakontor skal gjøre for deg? Kom og fortell oss det på Scandic Hell 13. juni, når vi arrangerer et møte for alle de 17 medlemskommunene våre! Arrangementet vil vare […]

Les mer...

EU-kommisjonen inviterer til infodager om energiutlysningene i Horisont 2020

energychallengysavedate_sm

EU-kommisjonen vil arrangere Horizon 2020 Energy Info Days i Brussel fra 23.-25. oktober. Fokuset vil bli på utlysningene knyttet til energi i arbeidsprogrammet for 2018-2020, samt på EUs energieffektiviseringspolitikk. På arrangementet vil det også bli gitt gode tips og råd for hvordan man søker på Horisont 2020, og det vil bli mulig å drive nettverksbygging […]

Les mer...

En evaluators tips til en god søknad

h2020-soknadstips-1

Nåløyet for å lykkes med en søknad på EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 kan virke smalt. Her er en evaluators tips til hvordan man skriver en vellykket søknad. – En H2020-søknad er en enormt komplisert og tidkrevende prosess, men belønningen man får når en søknad blir godkjent er helt klart verdt all innsatsen, så […]

Les mer...

Stort potensiale for bioenergi i Europa

skog

Det er et stort potensiale for utvikling av mer bioenergi i Europa ettersom europeiske skoger vokser med et areal tilsvarende en hel fotballbane hvert minutt, ifølge Den europeiske biomasseforeningen (AEBIOM). – Europeiske skoger vokser med 322.000 hektar i året. Det tilsvarer en økning på en hel fotballbane hvert minutt, sa Christina Calderón, markedssjef ved Den […]

Les mer...