Horisont 2020 åpner forskningsdata

16323834751_809771f790_o

Horisont 2020-programmet har allerede bestemmelser om åpen tilgang for alle publikasjoner og arbeider nå også for åpning av forskningsdata fra 2017. Prosjektet skal forbedre tilgangen til vitenskapelig fakta og kunnskap for forskere så vel som offentligheten.

Les mer...

Smarte mellomstore byer

green-highway

Smart Cities er en stor EU-satsing på innovasjon innenfor Horisont 2020-programmet. Målet er å lage strategier som søker å gjøre byer mer energieffektive, både innenfor samferdsel, boliger og administrasjon.

Les mer...

Trøndelag best i Horisont 2020

eu-sttte

Nye tall fra mars 2016 viser at Sør-Trøndelag fremdeles er det fylket i Norge som gjør det best i Horisont 2020, med en samlet finansiering på 70,5 millioner euro. Dette utgjør 156 euro per innbygger i Trøndelag.

Les mer...

Tang og tare kan bli milliardindustri

tare

Norge kan innen 2050 produsere 20 millioner tonn tang og tare til en verdi av 40 milliarder kroner. «Vi må tørre å tenke nytt og stort» mener bedriften som i dag er størst i Norge på taredyrking: Seaweed energy solutions.

Les mer...