Vil du være med å forme EUs agenda for digital sikkerhet?

last-ned-4

EU-kommisjonen inviterer interessenter til å være med i en Europeisk dugnad for å forme en best mulig agenda for digital sikkerhet i Horisont 2020. De som skal skrive agendaen trenger innspill fra industrien som deltar, for at den skal bli best mulig. Høringen er åpen frem til 11. mars 2016.

Les mer...

Horisont 2020-Trøndelag – hvilke erfaringer har vi gjort oss i 2015?

img_2949

EU-nettverket Horisont 2020-Trøndelag er inne i en hektisk, men spennende periode, da vi nærmer oss avslutningen på første prosjektår. Dette er noen av erfaringene vi har gjort oss så langt. I juni hadde nettverket sin kick-off. Du kan lese mer om dette arrangementet og bakgrunnen for Horisont 2020-Trøndelag på våre sider. Kick-offen var den første møteplassen […]

Les mer...

Muligheter for norske kommuner i EU-programmer

Skjermbilde-2015-10-05-09

Det er mindre enn en måned igjen til KS sin rapport om norske kommuners deltagelse i EU-programmer blir presentert. Rapporten er en gylden mulighet for kommunesektoren i Trøndelag å identifisere nyttige EU-programmer. Undersøkelsen som danner grunnlaget for rapporten gjennomføres av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBIR). NIBIR tar sikte på å redegjøre for omfanget […]

Les mer...

Vellykket Icebreaker event for framtidige energisamarbeid i Horisont 2020

IMG_2804

Prosessen fram mot høstens prosjektutviklingsseminar på energi, hvor Trøndelags Europakontor er medarrangør, ble denne uka presentert på Norges Hus i Brussel. For første gang møttes også potensielle samarbeidspartnere.  Jobber du innenfor energisektoren og er på jakt etter finansiering til din idé? Kanskje har din organisasjon behov for nye samarbeidspartnere for å løse konkrete utfordringer? I […]

Les mer...

SINTEFs engasjement i Horisont 2020

SINTEF-og-H2020-Trøndelag

SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon, er en av partnerne i nettverket Horisont 2020-Trøndelag. SINTEF bidrar inn i nettverket med kontakt opp mot verdifulle europeiske nettverk, samt lang erfaring med deltakelse i EU-prosjekter. SINTEF motiveres av tilgangen til en utvidet regional kontaktflate, da de ønsker å få med seg nye bedrifter og offentlige virksomheter inn i […]

Les mer...