Dette er «Horisont 2020 – Trøndelag»

h2020tr

Med støtte fra Norges forskningsråd, har vi opprettet et helt nytt EU-nettverk i Trøndelag: «Horisont 2020-Trøndelag». Nettverket er en del av regjeringens satsing på økt norsk deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont 2020. «Horisont 2020-Trøndelag» vil ha med deg på laget!

Les mer...